• 010-4243660
  • kontakt@pvision.se
  • ***

Parkerad utöver tillåten tid

Parkeringsplatsen är skyltad med tidsbegränsning. Parkeringsvakten har antingen haft fordonet under uppsikt eller gjort en ventilkontroll och konstaterat att fordonet stått längre än den tillåtna tiden.

Vanliga bestridanden:

 – Jag såg inte skylten. 

 – Jag blev sen… 

 – Jag visste inte vad skylten P betydde.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.