• 010-4243660
  • kontakt@pvision.se
  • ***

Parkeringsbiljetten som uppmärksammades vid bevakningstillfället var ogiltig.
Till exempel för att: 

  • Biljetten är löst i en felaktig betalautomat / områdeskod för mobillösning.
  • Biljettens giltighetstid har löpt ut. 

Vanliga bestridanden:

 – Jag visste inte vilken betalautomat /områdeskod jag skulle använda.  

 – Jag blev sen. 

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.