• 010-4243660
  • kontakt@pvision.se
  • ***

Kontrollavgift

Genom de parkeringsbestämmelser som finns på våra parkeringsanläggningar främjar vi för att ha en så säker och framkomlig miljö som möjligt. Genom att följa de parkeringsvillkor som gäller på våra anläggningar så bidrar du till en bättre trafikmiljö för både dig själv och andra parkörer.

FAQ

Varför har jag fått en kontrollavgift?

– Om du har fått en kontrollavgift så beror det på att du inte uppfyllt de gällande parkeringsvillkoren på anläggningen där du parkerat.
På kontrollavgiften framgår orsaken till varför kontrollavgiften har utfärdats, om du vill veta mer kring överträdelsen kan du läsa mer om olika överträdelser längre ner på sidan.

Jag anser att min kontrollavgift är felaktigt utfärdad

Om du anser att din kontrollavgift inte är korrekt utfärdad ska du omgående skicka ett mail till parkering.se@riverty.com eller ringa 0340-596133 för att komma i kontakt med vår samarbetspartner Riverty Sweden AB.

I mailet behöver du ange
– ditt namn och dina kontaktuppgifter,
– det ärendenummer som framgår på kontrollavgiften,
– vilket registreringsnummer det avser,
– skriva en redogörelse av invändningen, bifoga bilder eller annat underlag som kan tänkas styrka din invändning och påskynda handläggningen

Så snart Riverty mottagit din invändning kommer ditt ärende att pausas i väntan på utredning, så snart Arvato har sett över ditt ärende kommer dom att återkomma till dig med ett svar.

Betala kontrollavgiften

Betalning ska ske till Riverty Sweden AB (org.nr 556495-1704). Betala kontrollavgiften inom 8 dagar till plusgiro nr 480 34 01-1. Ange det OCR-nr/ärendenummer som anges på kontrollavgiften vid betalning.

Pay from abroad

Pay to: PlusGiro 480 34 01-1
Reference: Enter the 13-digits case number (Ärendenummer/OCR-nr) that is shown on top on your parking ticket (starts with 3161).
IBAN: SE6095000099602604674263.
SWIFT: NDEASESS.

Vad säger lagen?

Markägaren har rätt att ta ut en kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering i det fall att parkeringsvillkoren för platsen inte uppfylls.
Du kan läsa mer om LKOP HÄR

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1984318-om-kontrollavgift-vid-olovlig_sfs-1984-318
 

Hur hanteras mina personuppgifter?

Arvato: https://www.arvato.com/se-sv/om-arvato/personuppgiftspolicy.html


Kontaktuppgifter Riverty Sweden AB

Riverty Sweden AB
Att: Pvision
Box 1143
432 15 Varberg

E-post: parkering.se@riverty.com
Telefon: 0340-59 61 33
Öppettider:  måndag – torsdag 08:00- 17:00, fredag: 09:00 – 17:00

Nedan finner ni svar på de flesta frågorna kring er kontrollavgift.

P-biljett felvänd / Ej fullt avläsbar

Parkeringsplatsen är avgiftsbelagd. Erlagd avgift skall vara synlig vid kontroller genom att parkeringsbiljetten ligger väl synligt i fordonets framruta och fullt avläsbar utifrån.  Parkeringsvakten har inte kunnat se hela biljettens framsida. 

Vanliga bestridanden:

 – Jag hade ju biljett / jag hade ju betalat. 

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

P-skiva saknas / Ej avläsbar

P-platsen kräver parkeringsskiva (P-skiva) För att P-skivan skall vara giltig krävs följande:

 – Inställd på korrekt ankomsttid avrundad till närmsta hel/halv-timme.
 – Placerad väl synlig och fullt avläsbar i fordonets framruta.
Vid bevakningstillfället har vakten ej kunnat se någon P-skiva alls, eller inte kunnat avläsa den.

Vanliga bestridanden:

 – Jag visste inte att man behöver P-skiva där / såg ej skyltarna

 – Min digitala P-skiva hade slut batteri. 

 – Det tog lång tid att hämta en P-skiva

 – Jag glömde lägga fram P-skivan

 – Jag skulle bara parkera en kort stund. / Jag har inte stått över den tillåtna tiden.  

 – P-skivan hade hamnat någon annanstans än väl synligt i framrutan. 

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

P-skiva felinställd

P-platsen kräver P-skiva. Giltig P-skiva ska vara inställd på korrekt ankomsttid avrundad till närmsta hel/halv-timme, samt inom den angivna tidsbegränsning som är skyltad på området. P-vakten har konstaterat att ovan krav om P-skiva ej uppfyllts.

Vanliga bestridanden:

 – Jag råkade ställa in P-skivan på fel tid. 

 – Jag glömde ändra P-skivan när jag la fram den. 

 – Min digitala P-skiva har registrerat fel tid som ankomsttid. 

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Giltigt p-tillstånd saknas / Ej synligt

P-platsen kräver giltigt parkeringstillstånd.Fysiska P-tillstånd skall ligga väl synligt och fullt avläsbara i fordonets framruta.Digitala tillstånd skall vara registrerade på det aktuella reg.nr.P-vakten har ej kunnat avläsa ett giltigt P-tillstånd.Vanliga bestridanden:

 – Jag glömde byta registreringsnummer på mitt digitala tillstånd.

 – Jag glömde lägga fram tillståndet i bilens framruta.

 – Jag har inte fått något parkeringstillstånd ännu.

 – Jag visste inte att jag behövde parkeringstillstånd. / Såg inte skyltarna.

 – Det fanns inga andra lediga platser.

 – Jag skulle bara parkera en kort stund.

 – Jag har tappat / förlorat mitt parkeringstillstånd.

 – Jag hyr p-platsen / någon jag känner hyr p-platsen.

 – Jag har råkat göra så att tillståndet ej var avläsbart utifrån, men jag hade ju ett tillstånd.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Uppställd på P-plats för rörelsehindrade

Parkeringsplatsen är skyltad med P och symbol för rörelsehindrade. För att parkera på en sådan plats krävs ett giltigt EU-parkeringstillstånd. Tillståndet skall ligga väl synligt utifrån i fordonets framruta, samt fullt avläsbart där giltighetstiden framgår. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten inte kunnat avläsa ett giltigt parkeringstillstånd. 

Vanliga bestridanden:
– Glömde lägga fram tillståndet.

– Tillståndet har hamnat någon annanstans än väl synligt i framrutan. 

– Vågar inte ha tillståndet framme, risk för stöld. 

– Jag är rörelsehindrad/skadad, men jag har inget parkeringstillstånd.

– Jag skulle hämta/lämna någon som har svårt att gå, men har inget parkeringstillstånd.

– Det fanns inga andra platser.

– Jag skulle bara parkera en kort stund.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Parkerad på förhyrd/reserverad plats

Platsen är förhyrd / reserverad och endast behöriga får parkera.
Enligt uppgifter är du inte behörig för att parkera på platsen.

Vanliga bestridanden:
– Det fanns ingen annan ledig plats.

– Jag skulle bara parkera en kort stund.

– Jag såg inte skylten / jag visste inte att jag inte fick.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Parkerad på reserverad / Outhyrd plats

Enligt våra uppgifter är platsen är reserverad och outhyrd. Detta innebär att platsen skall vara tom. 

Vanliga bestridanden:
– Jag skulle bara parkera en kort stund.

– Platsen brukar alltid vara tom så därför tänkte jag att jag kunde stå där.

– Det fanns ingen annan plats där jag kunde parkera.

– Någon har tagit min plats så jag parkerade här istället – men jag har inte gjort en anmälan för felparkerad bil.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Parkerad på P-plats för besökare

P-platsen är endast för besökare. Det parkerade fordonet får ej vara registrerat på en adress i området. Besökande på en kund/företagsparkering kräver att du vistas i lokalerna som platserna tillhör. Vid kontroll var fordonet ej besökande/kund.
Vanliga bestridanden:

 – Föraren är inte boende i området (men bilen är skriven på området).

 – Jag skulle bara parkera en kort stund. 

 – Min plats var tagen/utlånad så jag ställde min bil på besöksparkeringen – utan att anmäla felparkerad bil. 

 – Jag har två bilar men får bara en parkering. 

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Parkerad på plats för visst fordonsslag

Parkeringen är avsedd för ett visst fordonsslag. Ditt fordon är inte av det fordonsslag som är behörigt för att parkera på platsen.

Vanliga bestridanden:
– Jag skulle bara parkera en kort stund. 

 – Det fanns inga andra lediga platser. 

 – Jag visste inte vad skylten betydde/innebar. 

 – Jag såg inte skylten.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Ej inom markerad plats

I infarten till området sitter en skylt med P (E19). Om parkeringen är skyltad med utsträckningspilar och/eller målade linjer i marken så utgör dessa vart parkering skall ske. Vid målade linjer i marken skall parkering ske inom linjerna. Vid kontrolltillfället konstaterades att fordonet ej stått parkerad inom de aktuella markeringarna på området.

Vanliga bestridanden:
– Det var fullt på parkeringen / det var ett speciellt event som innebar fler bilar än vanligt.

– Jag stod inte i vägen för någon.

– Parkeringen var helt tom.

– Andra hade parkerat fel så jag blev tvungen / trodde att man fick. 

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Förbud att parkera

På platsen rådet P-förbud enligt skyltning. Parkering är inte tillåten (vare sig med eller utan förare i bilen).  Vid av/pålastning ska detta ske aktivt till/från fordonet sedan skall fordonet flyttas från platsen omedelbart.

Vanliga bestridanden:
– Jag stod inte i vägen för någon.

– Jag skulle bara parkera en liten stund.

– Jag satt i bilen.

– Jag hade bilen/varningsblinkers på.

– Jag bar grejer i fastigheten.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Förbud att parkera i område

I infarten till området sitter skylt E20 Områdesmärke. Parkeringsförbud i hela området & parkering får endast ske på eventuellt uppmarkerade platser med skyltar som tillåter parkering. Detta P-förbudsområde stäcker sig till det att du passerat skylt E21 Slut på område. Vid av/pålastning ska detta ske aktivt till/från fordonet sedan skall fordonet flyttas från platsen omedelbart.

Vanliga bestridanden:
– Jag såg inte skylten vid infarten / det är inte skyltat mer inne på området.

– Jag skulle bara parkera en kort stund.

– Det fanns ingen ledig plats.

– Jag stod inte i vägen för någon.

– Andra hade parkerat på samma sätt.

– Jag bar grejer i fastigheten.

– Jag hade bilen/varningsblinkers på.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Fler än en P-skiva synlig

Vid bevakningstillfället fanns fler än en P-skiva synliga och avläsbara för parkeringsvakten. Parkeringen är tidsbegränsad och endast en P-skiva får användas för att visa ankomsttiden.
 
 Vanliga bestridanden:
 – Jag visste inte att jag hade två P-skivor.

 – Jag har inte stått längre än tidsbegränsningen.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Parkerad på laddplats reserverad för elfordon

P-platsen är avsedd endast för fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning. Ditt fordon uppfyller ej villkoren för att få parkera på platsen.

Vanliga bestridanden:
– Det fanns inga andra lediga platser.

– Jag skulle bara parkera en kort stund.

– Jag visste inte vad skylten betydde / såg ej skylten. 

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Övrig orsak enligt anteckningar

På kontrollavgiftens anteckningar framgår orsaken till utfärdad kontrollavgift. 

Giltig p-biljett saknas / Ej synlig

P-platsen är avgiftsbelagd. Fysisk p-biljett giltig för området ska ligga väl synlig och fullt avläsbar i fordonets framruta. Digital biljett giltig för området kräver att korrekt reg.nr är angivet. P-vakten har ej kunnat avläsa en giltig p-biljett.

Vanliga bestridanden:

 – Biljetten hade blåst ned från framrutan/panelen. 

 – Jag glömde lägga den fysiska biljetten i rutan, men jag har betalat.

 – Inget av betalalternativen fungerade, men jag har inte gjort en felanmälan.

 – Råkade ange fel registreringsnummer när jag köpte min digitala parkeringsbiljett.

 – Har betalat i en annan betalautomat / annan områdeskod för mobilbetalning. 

 – Jag blev sen och tiden jag betalat för hann gått ut. / Glömde förlänga biljetten.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Parkeringsbiljett ogiltig

Parkeringsbiljetten som uppmärksammades vid bevakningstillfället var ogiltig.
Till exempel för att: 

  • Biljetten är löst i en felaktig betalautomat / områdeskod för mobillösning.
  • Biljettens giltighetstid har löpt ut. 

Vanliga bestridanden:

 – Jag visste inte vilken betalautomat /områdeskod jag skulle använda.  

 – Jag blev sen. 

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Parkerad utöver tillåten tid

Parkeringsplatsen är skyltad med tidsbegränsning. Parkeringsvakten har antingen haft fordonet under uppsikt eller gjort en ventilkontroll och konstaterat att fordonet stått längre än den tillåtna tiden.

Vanliga bestridanden:

 – Jag såg inte skylten. 

 – Jag blev sen… 

 – Jag visste inte vad skylten P betydde.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.

Parkeringsavgift ej erlagd

Parkeringsplatsen är avgiftsbelagd och kräver att avgift erlagts i avsedd betalautomat eller mobilbetalningslösning/områdeskod för området. Korrekt reg.nr är angivet vid digital biljett. P-vakt konstaterat att betalning enligt ovan krav ej uppfyllts.

Vanliga bestridanden:

 – Inget av betalalternativen fungerade, men jag har inte gjort en felanmälan.

 – Jag råkade ange fel registreringsnummer när jag köpte min digitala parkeringsbiljett.

 – Jag har betalat i en annan betalautomat / annan områdeskod för mobilbetalning. 

 – Jag blev sen och tiden jag betalat för hann gått ut. / Glömde förlänga biljetten. 

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.