• 010-4243660
  • kontakt@pvision.se
  • ***

Parkeringsplatsen är avgiftsbelagd och kräver att avgift erlagts i avsedd betalautomat eller mobilbetalningslösning/områdeskod för området. Korrekt reg.nr är angivet vid digital biljett. P-vakt konstaterat att betalning enligt ovan krav ej uppfyllts.

Vanliga bestridanden:

 – Inget av betalalternativen fungerade, men jag har inte gjort en felanmälan.

 – Jag råkade ange fel registreringsnummer när jag köpte min digitala parkeringsbiljett.

 – Jag har betalat i en annan betalautomat / annan områdeskod för mobilbetalning. 

 – Jag blev sen och tiden jag betalat för hann gått ut. / Glömde förlänga biljetten. 

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.