• 010-4243660
  • kontakt@pvision.se
  • ***

Parkerad på laddplats reserverad för elfordon

P-platsen är avsedd endast för fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning. Ditt fordon uppfyller ej villkoren för att få parkera på platsen.

Vanliga bestridanden:
– Det fanns inga andra lediga platser.

– Jag skulle bara parkera en kort stund.

– Jag visste inte vad skylten betydde / såg ej skylten. 

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.