• 010-4243660
  • kontakt@pvision.se
  • ***

Övrig orsak enligt anteckningar

På kontrollavgiftens anteckningar framgår orsaken till utfärdad kontrollavgift.