• 010-4243660
  • kontakt@pvision.se
  • ***

Vid bevakningstillfället fanns fler än en P-skiva synliga och avläsbara för parkeringsvakten. Parkeringen är tidsbegränsad och endast en P-skiva får användas för att visa ankomsttiden.
 
 Vanliga bestridanden:
 – Jag visste inte att jag hade två P-skivor.

 – Jag har inte stått längre än tidsbegränsningen.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.