• 010-4243660
  • kontakt@pvision.se
  • ***

I infarten till området sitter skylt E20 Områdesmärke. Parkeringsförbud i hela området & parkering får endast ske på eventuellt uppmarkerade platser med skyltar som tillåter parkering. Detta P-förbudsområde stäcker sig till det att du passerat skylt E21 Slut på område. Vid av/pålastning ska detta ske aktivt till/från fordonet sedan skall fordonet flyttas från platsen omedelbart.

Vanliga bestridanden:
– Jag såg inte skylten vid infarten / det är inte skyltat mer inne på området.

– Jag skulle bara parkera en kort stund.

– Det fanns ingen ledig plats.

– Jag stod inte i vägen för någon.

– Andra hade parkerat på samma sätt.

– Jag bar grejer i fastigheten.

– Jag hade bilen/varningsblinkers på.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.