• 010-4243660
  • kontakt@pvision.se
  • ***

På platsen rådet P-förbud enligt skyltning. Parkering är inte tillåten (vare sig med eller utan förare i bilen).  Vid av/pålastning ska detta ske aktivt till/från fordonet sedan skall fordonet flyttas från platsen omedelbart.

Vanliga bestridanden:
– Jag stod inte i vägen för någon.

– Jag skulle bara parkera en liten stund.

– Jag satt i bilen.

– Jag hade bilen/varningsblinkers på.

– Jag bar grejer i fastigheten.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.