• 010-4243660
  • kontakt@pvision.se
  • ***

Uppställd på P-plats för rörelsehindrade

Parkeringsplatsen är skyltad med P och symbol för rörelsehindrade. För att parkera på en sådan plats krävs ett giltigt EU-parkeringstillstånd. Tillståndet skall ligga väl synligt utifrån i fordonets framruta, samt fullt avläsbart där giltighetstiden framgår. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten inte kunnat avläsa ett giltigt parkeringstillstånd. 

Vanliga bestridanden:
– Glömde lägga fram tillståndet.

– Tillståndet har hamnat någon annanstans än väl synligt i framrutan. 

– Vågar inte ha tillståndet framme, risk för stöld. 

– Jag är rörelsehindrad/skadad, men jag har inget parkeringstillstånd.

– Jag skulle hämta/lämna någon som har svårt att gå, men har inget parkeringstillstånd.

– Det fanns inga andra platser.

– Jag skulle bara parkera en kort stund.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.