• 010-4243660
  • kontakt@pvision.se
  • ***

Parkerad på förhyrd/reserverad plats

Platsen är förhyrd / reserverad och endast behöriga får parkera.
Enligt uppgifter är du inte behörig för att parkera på platsen.

Vanliga bestridanden:
– Det fanns ingen annan ledig plats.

– Jag skulle bara parkera en kort stund.

– Jag såg inte skylten / jag visste inte att jag inte fick.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.