• 010-4243660
  • kontakt@pvision.se
  • ***

P-platsen kräver parkeringsskiva (P-skiva) För att P-skivan skall vara giltig krävs följande:

 – Inställd på korrekt ankomsttid avrundad till närmsta hel/halv-timme.
 – Placerad väl synlig och fullt avläsbar i fordonets framruta.
Vid bevakningstillfället har vakten ej kunnat se någon P-skiva alls, eller inte kunnat avläsa den.

Vanliga bestridanden:

 – Jag visste inte att man behöver P-skiva där / såg ej skyltarna

 – Min digitala P-skiva hade slut batteri. 

 – Det tog lång tid att hämta en P-skiva

 – Jag glömde lägga fram P-skivan

 – Jag skulle bara parkera en kort stund. / Jag har inte stått över den tillåtna tiden.  

 – P-skivan hade hamnat någon annanstans än väl synligt i framrutan. 

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.