• 010-4243660
  • kontakt@pvision.se
  • ***

P-biljett felvänd / Ej fullt avläsbar

Parkeringsplatsen är avgiftsbelagd. Erlagd avgift skall vara synlig vid kontroller genom att parkeringsbiljetten ligger väl synligt i fordonets framruta och fullt avläsbar utifrån.  Parkeringsvakten har inte kunnat se hela biljettens framsida. 

Vanliga bestridanden:

 – Jag hade ju biljett / jag hade ju betalat. 

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.