• 010-4243660
  • kontakt@pvision.se
  • ***

Parkerad på plats för visst fordonsslag

Parkeringen är avsedd för ett visst fordonsslag. Ditt fordon är inte av det fordonsslag som är behörigt för att parkera på platsen.

Vanliga bestridanden:
– Jag skulle bara parkera en kort stund. 

 – Det fanns inga andra lediga platser. 

 – Jag visste inte vad skylten betydde/innebar. 

 – Jag såg inte skylten.

Dessa typer av bestridanden är inte skäl nog för att kontrollavgiften ska avskrivas.