Om oss

Pvision startade under november 2012.

Som projektledare för ett program för arbetslösa ungdomar utvecklade vi grunden till vad som idag är våra tjänster. Tjänsterna vi erbjuder har presenterats för pensionärsföreningar, träffpunkter och äldreboende, där behovet har identifierats och ses som en positiv aktivitet för de äldre. Pvisions erbjudanden har mottagits med värme och glädje av både personal men framför allt av deltagarna.

Det finns idag ett krav från kommunerna att de äldre skall ha en hög kvalitè i sitt boende och detta kan vara en del.

 

Målsättningen för verksamheten är att bli etablerad på pensionärsföreningar, träffpunkter och äldreboende och där ge en positiv och stimulerande del i vardagen.

Peo Borg in action

Vision

PVISION stimulerar och aktiverar våra äldre och gör deras vardag mer positiv. Social gemenskap och aktivitet är viktigt även när du blir äldre.